Trainingen

Zelfvertrouwen Training Hoogsensitiviteit

 
 
Kinderpraktijk Vlinder verzorgt diverse trainingen. Kinderen in een groep hebben veel aan elkaar. Rondom een bepaald thema is er veel herkenning en uitwisseling van ervaringen. En bovenal is het heel gezellig! Ik laat kinderen altijd veel ervaren met hun lijf. Het geleerde gaan we vervolgens op een creatieve manier verwerken. Ik werk met kleine groepjes, van maximaal 6 kinderen, zodat ik iedereen veel aandacht kan geven.
 
 
 

“ Ieder kind is een kunstenaar.
De kunst is, hoe het eenmaal volwassen
een kunstenaar kan blijven.”

 

 
 
 
VLINDERTIJD!
 
VLINDERTIJD! is een serie van 6 trainingsbijeenkomsten gericht op het krijgen van meer zelfvertrouwen. Kom uit je cocon en sla je vleugels uit!

We besteden onder meer aandacht aan kwaliteiten, onzekerheden en lichaamstaal. Kinderen komen steviger in hun schoenen te staan en ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar zijn van harte welkom! Tevens is er een avond waarop ouders ervaringen kunnen uitwisselen en tips krijgen hoe hun kind meer zelfvertrouwen kan ervaren. De ouderavond wordt in overleg gepland.

Indien je geïnteresseerd bent in de training, neem dan even contact met me op. We kunnen ook in individuele sessies het zelfvertrouwen vergroten.
 
 

Ervaringen van ouders:

 

“Onze dochter (7 jaar) is altijd met veel plezier naar Vlindertijd toe gegaan en vertelde er anderen over. Volgens mij vindt ze het leuk om een beetje ‘aan zichzelf te werken’. Ze is zekerder geworden en minder schuchter. De juf rapporteert dat het goed gaat met haar zelfvertrouwen. Wij zijn heel blij met Vlindertijd gegeven door jou en hopen op een herhaling!”
“De training was erg leerzaam en onze dochter (10 jaar) ging er elke week met plezier naar toe. Ze vond het leuk om te zien dat andere kinderen ook ‘groeiden’ net als zij. Ze komt nu meer voor zichzelf op in de klas en maakt dingen bespreekbaar.Wij hebben geleerd hoe je er als ouders mee om kan gaan.”
“De training heeft een mooie opbouw en zit knap in elkaar. Onze dochter (7 jaar) ging elke keer met veel plezier en heeft er veel aan gehad. Ze is opener geworden en heeft meer zelfvertrouwen. Ze gaat er veel bewuster mee om. Ik vond de ouderavond heel boeiend en leerzaam.”
“De training is een mooie mix van praten en leren over zelfvertrouwen en er actief mee bezig zijn, zowel fysiek als creatief. Onze zoon (8 jaar) was vanaf de eerste bijeenkomst super enthousiast. Hij vond de groep heel fijn en heeft geleerd hoe je duidelijk nee kunt zeggen en iets kunt durven. Hij heeft ook geleerd waar hij blij van wordt en wat bij hem past. Hij is ‘vrijer’, praat vaker en makkelijker. Ook is hij wat ‘opstandiger’ geworden in de zin van wat vaker ‘nee’ zeggen en meer zijn grenzen opzoeken thuis. Al met al vinden we hem mondiger en opener geworden, een mooi resultaat!”

 

Ervaringen van kinderen:

 

Jongen van 8:
“Ik vond Vlindertijd heel erg leuk. Vooral de zon met dingen wat je leuk vond en het schilderen van jezelf.”

 

Meisje van 10:
“Ik vond Vlindertijd gezellig en leuk. Ik durf nu nee te zeggen wat ik eerst niet durfde.”

 

 

VOELSPRIETENTIJD!
 

In deze training voor gevoelige kinderen leert je kind makkelijker omgaan met hoogsensitiviteit.

We zullen onder andere aandacht besteden aan:
– waarom voel jij je soms anders dan andere kinderen?
– wat is er gevoelig aan jou?
– hoe kan jij je afschermen voor prikkels?
– hoe voorkom je overprikkeling?
– wat zijn de mooie eigenschappen die jij als gevoelig kind hebt?
– wees trots op jezelf en je gevoeligheid!

Er hoort ook een ouderavond bij, waarop ik informatie zal geven over de diverse manieren waarop kinderen gevoelig kunnen zijn, zoals hoogsensitieve kinderen, prikkelzoekers en gevoelige kinderen met een sterke wil. Tevens is er dan gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Voelsprietentijd is voor jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar.

De training wordt gegeven op 6 vrijdagmiddagen van 16.00 – 17.30 uur. Wellicht start er in september weer een nieuwe training. Neem voor meer informatie even contact met me op.
 
 

Ervaringen van ouders:

 

“Onze dochter (8 jaar) kwam iedere keer weer heel blij bij je vandaan, dat is een goed teken. Wat ze vertelde en wat de kinderen hebben gedaan zag er leuk en leerzaam uit. B. vertelde vaak wat ze voelde en hoe ze dingen ervaart over zich zelf, naar aanleiding van de gesprekjes. Heel waardevol! Onze dochter heeft Voelsprietentijd ervaren als tijd voor haarzelf en rust. Wij als ouders hebben een goed gevoel gehad elke keer als we B. ophaalden en ook na de ouderavond, hadden we stof om over te praten.”
“Linde, bedankt voor de workshops Voelsprietentijd! G. heeft daar geleerd dat bepaalde gevoelens niet van haar zijn en soms niets met haar te maken hebben. Ze is veel opener en rustiger. Vooral heel fijn voor haar!”
“Ik vind het mooi om te zien hoe blij onze dochter (9 jaar) wordt van deze cursus. De ouderavond was leuk en leerzaam. Mooi om met ouders te praten die hetzelfde herkennen.”

 

 

hoogsensitief ~ onzeker ~ boos ~ verdriet ~ angst ~ slaapproblemen ~ vol hoofd ~ scheiding
puberteit ~ faalangst ~ opvoeding ~ gevoelig ~ balans ~ rust ~ zelfvertrouwen ~ ontspannen